Ade Ade aa Roju

Ade Ade Aaroju MP3 (Click here)
Rakada Roju – Video (Must watch)

అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు
ఏడేండ్ల శ్రమల రోజు పాపులంతా ఏడ్చేరోజు
1. వడగండ్లు కురిసే రోజు, భూమి సగం కాలేరోజు నక్షత్రములు రాలే రోజు
నీరు చేదు అయ్యే రోజు, ఆ నీరు సేవించిన మనుషులంతా చచ్చే రోజు ||అదే||
2. సూర్యుడు నలుపయ్యే రోజు చంద్రుడు ఎరుపయ్యే రోజు
భూకంపం కలుగే రోజు దిక్కులేక అరిచే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||
3. మిడతల దండొచ్చే రోజు, నీరు రక్తమయ్యే రోజు కోపాగ్ని రగిలే రోజు,
పర్వతములు పగిలే రోజు, ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు
||అదే||
4. వ్యభిచారులు ఏడ్చే రోజు, మోసగాళ్లు మసలే రోజు
అబద్ధికులు అరిచేరోజు, దొంగలంతా దొరిలే రోజు
ఆ రోజు శ్రమ నుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||
5. పిల్ల జాడ తల్లికి లేదు తల్లి జాడ పిల్లకులేదు
చెట్టు కొకరై పుట్ట కొకరై అనాధలై అరిచే రోజు
ఆ రోజు శ్రమనుండి తప్పించే నాధుడు ||అదే||
6. ఓ మనిషి యోచింపవా నీ బ్రతుకు ఎలా ఉన్నాదో
బలము చూచి భంగ పడకుమా ధనము చూచి దగా పడకుమా
ఆ రోజు శ్రమనుండి తప్పించే నాధుడు లేడు ||అదే||