Oh Nesthama

Oh Nesthama MP3 (Download here – Right Click – Save

ఓ నేస్తమా, యోచించుమా, సూర్యుని క్రింద అంతా శూన్యమే |3|
వ్యర్ధమే అంతా వ్యర్థమే, సమస్తము వ్యర్థమే వ్యర్థమే |2| ||ఓ నేస్తమా||
1. విద్య జ్ఞానాభ్యాసం శోకమే, అందము ఐశ్వర్యము ఆయాసమే |2|
కండ అండ బలమున్నా వ్యర్థమే, ఎన్ని ఉన్న నీ బ్రతుకు దుఃఖమే |2|
యేసు లేని నీ బ్రతుకు శూన్యమే, యేసు లేని నీ బ్రతుకు వ్యర్థమే |2| ||ఓ నేస్తమా||
2. లోకములో మమతలన్నీ శూన్యమే, లోక భోగములన్నీ క్షణికమే |2|
నీ దేహము లయమగుట ఖాయమే, ప్రభు యేసే నీ జీవిత గమ్యము |2|
సత్య వేదము చెప్పు నిత్య సత్యము |2| ||ఓ నేస్తమా||

Kshanikamaina bratukura

Kshanikamaina bratukura MP3

Kshanikamaina bratukura MP3 Download (Click here)

క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా, క్షణికమైన సుఖమురా ఇది |2|
ఓ స్నేహితుడా, ఓ స్నేహితుడా యోచించుమా, సృష్టికర్తను స్మరణ చేయుమా
దైవ ప్రేమను మదిని నిలుపుమా, ఆ యేసు ప్రేమను నీ మదిని నిలుపుమా
క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా, క్షణికమైన సుఖమురా ఇది

ఎంత బ్రతికినా ఈ లోకమును విడిచిపెట్టి పోవలెను తెలుసా నీకు |2|
ఊరికి పోవు త్రోవ యెరుగుమయ్యా|2|,ఆ త్రొవే యేసని తెలుసుకొనుమయా|2| ||ఓ స్నేహితుడా||

గడ్డిపువ్వును పోలిన బ్రతుకు ఎండి పోయి వాడి పోవు తెలుసా నీకు |2|
ఆవిరివంటి బ్రతుకు ఎగిరిపోవును|2| ప్రభు యేసుని నమ్మితే నిత్యజీవము |2| ||ఓ స్నేహితుడా||

Category: Prasangi as Telugu Songs

Tags:
ప్రసంగి 12:2, 10:15, 12:6-7
యోహాను సువార్త 14:6, 3:16
1 పేతురు 1:23-24