Siluvalo Neevu Karchina Raktham MP3 

సిలువలో నీవు కార్చిన రక్తం పాపము తొలగించును |2|
కలుషము కడిగి పరిశుద్ధ పరచి జీవము కలిగించును |2|
యేసు నీ రక్తమే పాపికి చరణము |2|
యేసు నీ రక్తమే శాప హరణము |2|

సిలువలో నీవు కార్చిన రక్తం రోగము తొలగించును |2|
చీకటి శక్తులు దూరము చేసి స్వస్థత కలిగించును |2|
||యేసు నీ రక్తమే||

సిలువలో నీవు కార్చిన రక్తం వేదన తొలగించును |2|
అపాయములనుండి తప్పించి నెమ్మది కలిగించును |2|
||యేసు నీ రక్తమే||

సిలువలో నీవు కార్చిన రక్తం నిరాశను తొలగించును |2|
కన్నీరు తుడిచి ఆనందం పుట్టించి నిరీక్షణ కలిగించును |2|
||యేసు నీ రక్తమే||

సిలువలో నీవు కార్చిన రక్తం భయము తొలగించును |2|
అపవాది అనుచరుల అణగత్రొక్కి జయము కలిగించును |2|
||యేసు నీ రక్తమే||