Deva Naa Devudavu Neeve MP3 (Download here

దేవా, నా దేవుడవు నీవే
వేకువనే నిన్ను వెదకుదును|2|
నీ బలమును ప్రభావమును చూడ
నేనెంతో ఆశతో ఉన్నాను
||దేవా, నా దేవుడవు నీవే||

నీరు లేని దేశమందు దప్పిగొన్నది నా ప్రాణం |2|
నీ మీద ఆశ చేత సొమ్మసిల్లెను నా శరీరము |2|
||దేవా, నా దేవుడవు నీవే||

ఉత్సహించు పెదవులతో నా నోరు చేసేను గానం |2|
నీ రెక్కలు చాటున శరణన్నది నా ప్రాణం |2|
||దేవా, నా దేవుడవు నీవే||