Maataladani Mounama MP3 (Click here)

మాటలాడని మౌనమా మమత చూపిన దైవమా
మరువలేని స్నేహమా మోక్ష రాజ్యపు ద్వారమా
యేసు రాజా నీదు సిలువలో త్యాగము పర జీవము ||మాటలాడని||

కఠినమైన మనుజులు సిలువ మ్రానును మోపిరి
కందిపోవు మోమున కంట నీరే నిలిపిరి
వారి హింసకు బదులుగా క్షమాపననే చూపిన ||2|| ||మాటలాడని||

ముళ్ళతో కిరీటము అల్లి శిరమున గ్రుచ్చిరి
దాహమని నీవడిగిన చేదు చిరకని ఇచ్చిరి
దూషణలకు బదులుగా ఏమి తెలియని వారని ||2|| ||మాటలాడని||